MAGYAR FESTÉSZET NAPJA 2016

Idén tizenötödik alkalommal ünnepeljük a magyar kortárs festészetet.
Minden évben, Szent Lukács, a festők és orvosok védőszentjének napja, október 18.-a köré szerveződnek azok a kiállítások, ahová a kortárs művészetet kedvelő nagyközönséget várjuk. 2002-ben a Feneketlen tónál egy hétvégén indult az első rendezvény.
 

SZÉCHENYI SZEMÉLYISÉGE, ORVOSI SZEMMEL

Mindjárt az elején szükséges leszögeznünk: kiváló orvosoknak sokszor egymástól eltérő szakvéleményeiből kívánunk rövid ismertetést adni, mivel a legnagyobb magyar bonyolult lelkivilága a historikus érdeklődésű pszichiáterek máig legnagyobb talánya….
 

IRODALMÁR AZ ORVOSOK KÖZÖTT 2.

Rónay Zoltán főorvos úr az Amega főszerkesztője riportot készített kórházunk nyugdíjkorhatárt elérő és tovább nem foglalkoztatott tüdőgyógyász főorvosával, dr. Osvai Lászlóval. Az interjú az Amega 23. évfolyamának 4. számában jelent meg. A második rész az alábbiakban olvasható.

 

SZÉCHENYI KELL!

Mindennapi imádságaink közt, amelyek a magyar költészet kincsestárában vannak lefektetve, különösen kedves számomra Arany Jánostól a „Széchenyi emlékezete”. Pátosza több, mint egy évszázad után is megmaradt magasztosnak, nem vált sem üressé, sem zavaróvá.

ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 1916. OKTÓBER

100 évvel ezelőtt az Esztergom és Vidéke című lap színes hírei között
akadtam az alábbi tudósításra, mely érinti kórházunk névadóját is:

 

BABITS ÉV ESZTERGOMBAN

Az esztergomi „Babits év” alkalmából ezúttal Illyés Gyula búcsúztatóját közöljük, melyet Babits temetésén mondott el a Kerepesi úti temetőben.

 

A FEHÉRBOT NEMZETKÖZI VILÁGNAPJA OKTÓBER 15

A fehérbot a vakok utcai közlekedésének közismert és elengedhetetlen segédeszköze. Alkalmazásának gondolata a francia Guilly d Herbemont grófnőtől származik. A párizsi utcán sétálgatva többször megfigyelte a nagy jármű és személyforgalomban félénken és bizonytalanul közlekedő vakok állandó veszélyeztetettségét.

 

OKTÓBER 6. NEMZETI GYÁSZNAP

Az 1848-1849-es szabadságharc leverését kegyetlen megtorlás követte. A közkatonák ugyan amnesztiában részesültek, de sokukat besorozták a császári seregbe, a magasabb rangú tisztek, tisztviselők hadbíróság elé kerültek.
 

IN MEMORIAM CSOÓRI SÁNDOR ( 1930-2016 )

Csoóri Sándor hosszú életének néhány évét itt töltötte Esztergomban. Ahogy Babits, ő is hozzátartozik a városhoz, most már a hallhatatlanságban is. Emlékét szellemiségét Szent István városa megőrzi!
 

CSÍZIÓ 2016. OKTÓBER

Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...
 

Tartalom átvétel