Vaszary Kolos Kórház

DR. TILL JÓZSEF FŐORVOS ÚR 90 ÉVES!

A sors élete indulásakor sem halmozta el kegyeivel. Sok-sok műtéten esett át, míg kommunikálni tudott társaival. Ez a tény egész életét meghatározta. Mindig arra törekedett, tudatosan és ösztönösen is, hogy bebizonyítsa, semmivel sem értéktelenebb az ő élete, mint az ép testtel született társaié.
 

125 ÉVE FOGLALTA EL AZ ÉRSEKI SZÉKET VASZARY KOLOS

Ez alkalomból Dr. Hegedűs Andrásnak a Prímási Levéltár igazgatójának, a Kolos füzetek számára írt dolgozatának egy részletét közöljük le, mely „Vaszary Kolos bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek” címmel jelent meg.
 

125 ÉVE SZÜLETETT DR. BREITWIESER PÁL

A csatákat tábornokok tervezik meg, de a győzelmek a katonáknak köszönhetőek. A vezetők nevét a krónika feljegyzi, még ha tehetségtelenek voltak és veszítettek is. A közkatonák sorsa utókort nem érdekli. Tették a dolgukat, győztesek között voltak vagy elvesztek egyre megy. Az egészségügy ilyen közkatonája volt Breitwieser Pál is.
 

115 ÉVE TÖRTÉNT!

Hatalmas tömeg lepte el a kórházat 1902. január 6-án. Ekkorra időzítették a hivatalos felavatási ünnepséget. Tekintettel arra, hogy a legfőbb adományozó és névadó Vaszary Kolossal nem sikerült időpontot egyeztetni, a Kórházépítő Bizottság úgy döntött, hogy egy későbbi időpontban Ő Eminenciájának részvételével egy zárókő letételi ünnepséget is szerveznek majd.
 

MEGJELENT A KOLOS FÜZETEK LEGÚJABB SZÁMA.

2016. december 17-én a Szent Lázár Lovagrend a kórház kápolnájában adventi gyertyagyújtást és lovagavatást szervezett. Ez alkalommal került bemutatásra a Kolos füzetek legújabb száma, mely a kórház kápolnájának történetével foglalkozik. A füzet utolsó oldaláról idézek:

 

IN MEMORIAM DR. ROMÁN JÓZSEF (1947 - 2013)

70 éves lenne! 16 éve ment nyugdíjba. Sajnálatos „hagyomány” Esztergomban, hogy a megérdemelt pihenést elkezdő kollegákat nem tudjuk tisztességgel elbúcsúztatni. Ő sem jött többé orvosként kórházunkba, de itt hunyt el 2013. május 12-én.
 
 

IN MEMÓRIAM DR. MÁTYUIS LAJOS (1927-1999)

90 éves lenne Mátyus Lajos, aki méltó utóda volt Gönczy Bélának, vagy Eggenhofer Bélának. Nagy sebész volt. Születésének 90. évfordulója alkalmából egykori beosztottjának, az azóta már szintén eltávozott Lamperth András nekrológját közöljük le:
 
 

Búcsú

Letéptem ezt a hangaszálat/ Már tudhatod az ősz halott / E földön többé sose látlak / Ó idő szaga hangaszálak/ És várlak téged tudhatod
Közel fél évszázada egy kamaszlány ismertette meg velem Apollinaire csodálatos kis versét  - Vas István fordításában.
Azóta számtalanszor átéltem a költemény hangulatát és a „búcsú” végigkísérte az életemet.

KÓRHÁZIGAZGATÓK ESZTERGOMBAN: KANÁSZ GÁBOR IMRE 18.

Egy korábbi cikksorozatunkat ismételjük meg kiegészítve új adatokkal, ismeretekkel, a múltból eljutva napjainkig. A sorozat végére érve a teljesség kedvéért ejtsünk szót a jelenleg is regnáló Kanász Gábor Imréről.
 

BAJCSY KÓRHÁZÉRT DÍSZOKLEVÉL A BÍBOROSNAK

A Kolos füzetek következő száma az esztergomi Vaszary Kolos Kórház kápolnájának történetével foglalkozik. Talán ezért is érdekes más kórházak kápolnájáról olvasnunk.
 

Tartalom átvétel